GDPR

Personuppgiftshantering

Stockholms Handyman och GDPR

Denna information gäller i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR, eftersom din personliga integritet och hanteringen av dina personuppgifter är viktig för Stockholms Handyman AB.

Informationstexten förklarar hur Stockholms Handyman hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Om du vill veta mer om hur vi lagrar och hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta Stockholms Handyman på adressen nedan.

Dina personuppgifter behövs för att Stockholms Handyman AB ska kunna erbjuda dig som kund hantverkstjänster, inklusive hantering av skattereduktion, fakturering och utskick av offert. Vi behöver spara dina uppgifter i upp till 3 år efter avslutat arbete, enligt konsumenttjänstlagen, då du som kund har en reklamationstid på 3 år från avslutat arbete.

Vi behöver även spara vissa uppgifter i upp till 7 år enligt bokföringslagen.

De personuppgifter som vi sparar är; namn, adress, telefonnummer, personnummer, fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer och mailadress.
Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part, förutom till Skatteverket i samband med ansökan om skattereduktion i ditt namn, samt i de fall vi behöver anlita en underleverantör för att kunna genomföra hela uppdraget.

Du har när som helst rätt att begära att få ut de personuppgifter vi har om dig, samt begära rättelse eller radering av dina personuppgifter. I de fall du lämnat samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter, har du rätt att när som helst återta detta samtycke. Du har rätt att vända dig till Datainspektionen, som är tillsynsmyndigheten när det gäller personuppgifter, om du vill klaga på vår hantering av dina personuppgifter.

I de fall du beställer en tjänst som lyder under begreppet skattereduktion, är du skyldig att lämna uppgifter om namn, adress, personnummer, lägenhetsnummer, fastighetsbeteckning samt bostadsrättsföreningens organisationsnummer.
Eftersom din integritet är viktig för oss har vi regler och rutiner i enlighet med dataskyddsförordningen för hur vi hanterar dina personuppgifter.

Stockholms Handyman AB

Bengt Bagares gränd 25
128 66 Sköndal

Stockholms Handyman - små hantverksjobb samt större projekt - i Stockholm med omnejd